Ziek melden

Wij vragen u bij ziekte of bij bezoek aan een arts tijdig contact op te nemen met school om de afwezigheid van uw kind door te geven.

T 0518-411953

De school is op schooldagen telefonisch bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur.
Mocht telefonisch contact niet lukken, dan kunt u mailen opetrije@elanowg.nl

Mocht uw kind een besmettelijke ziekte hebben, dan horen wij dit graag zodat wij de eventueel nodige actie kunnen ondernemen.

Wij stellen het zeer op prijs als u probeert om bezoek aan de (tand)arts zoveel mogelijk na schooltijd te plannen, zodat uw kind zo weinig mogelijk leerstof zal missen.