Ouderbetrokkenheid

Mede door de extra hulp van ouders kunnen we meer en leuke activiteiten organiseren. Daarom doen we bij verschillende activiteiten een beroep op ouders. Bijvoorbeeld bij het organiseren van het Talentonderwijs, begeleiding en vervoer bij activiteiten of de schoolreisjes of het ophalen van oud papier.

Aan het begin van het schooljaar kunt u op een ouderhulpformulier aan geven bij welke activiteiten wij op u mogen benaderen. Voor sommige activiteiten is uw hulp onontbeerlijk. Het team, de ouderraad en de MR stelt uw hulp dan ook erg op prijs!