Schoolgids

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot OBS Op 'e Trije maakt.

In de schoolgids staat de informatie die gaat over de visie, de doelstellingen, de organisatie van de school, vakgebieden en informatie aan ouders. Ook leest u daar over zaken als bijvoorbeeld vakanties, namen en adressen, de leden van de OR en MR en de ouderbijdrage.

We hopen dat u de gids kritisch leest. Ontbreekt er iets naar uw mening of staat er een stukje niet duidelijk of helder beschreven, laat het ons weten.