Onze school

Op 'e Trije is een openbare school. Zonder onderscheid te maken naar huidskleur, godsdienst of levensovertuiging, maar met onderling respect voor uiteenlopende uitgangspunten, vinden wij de ontmoeting van mensen met een eigen identiteit van belang.

Deze site laat u te maken met OBS Op 'e Trije. U vindt er praktische informatie over onze school. In onze schoolgids vindt u meer onderwijsinhoudelijke informatie en wat u als ouders/verzorgers van onze school mag verwachten.