Algemeen

Op 'e Trije is een openbare school. Zonder onderscheid te maken naar huidskleur, godsdienst of levensovertuiging, maar met onderling respect voor uiteenlopende uitgangspunten, vinden wij de ontmoeting van mensen met een eigen identiteit van belang.

Wij zijn altijd een school die leerlingen leert omgaan met zichzelf en zijn of haar betekenis voor de omgeving, nu en morgen. Dat is heel gewoon. Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles uitzonderlijk, verbonden en ambitieus zijn. Visie Op 'e Trije

De drietalige basisschool

Sinds juni 2009 is op ‘e Trije officieel een erkende drietalige basisschool. In 2012 is de school gehercertificeerd. Leerkrachten gebruiken het Nederlands en het Fries op een zorgvuldige manier als hun mondelinge voertaal. De leerlingen in de hoogste groepen communiceren een middag per week grotendeels in het Engels. Nederlandstalige en Friestalige kinderen ontwikkelen zich in hun moedertaal. Ze krijgen beheersing over een tweede taal en tenslotte wordt de basis gelegd voor de beheersing van een derde. Wat een rijkdom!

Klik hier voor een kijkje op onze facebookpagina, waar wij regelmatig laten zien wat ons bezig houdt op school!