Ouderraad

De ouderraad is een vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van Op 'e Trije en vormt de schakel tussen leerkrachten en ouders. De leden van de OR helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei activiteiten, zoals ouderavonden, uitstapjes en de organisatie van feestelijkheden. Geregeld vragen zij aanvullende hulp bij de werkzaamheden.

De OR vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Ouderraad 2023-2024

Vanuit de ouders:

Janine Piller (voorzitter)

Ike Wiersma (penningmeester)

Miriam Stielstra (secretaris)

Ate Kamsma (oud papiercoördinator)

Mannuela de Caro

Stefanie Faber

Pietsje Tolsma

Vanuit het personeel

Jikke van Essen

Froukje de Vries