Ouderraad

De ouderraad is een vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van Op 'e Trije en vormt de schakel tussen leerkrachten en ouders. De leden van de OR helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei activiteiten, zoals ouderavonden, uitstapjes en de organisatie van feestelijkheden. Geregeld vragen zij aanvullende hulp bij de werkzaamheden.

De OR vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Ouderraad 2021-2022

Ytske Nicolai (secretaris)
Ronald van der Wal (penningmeester)
Harrit Politiek 

Haakje Drost
Ate Kamma
Janine Piller

Vanuit het personeel
Renske Lap