Oud papier

 

Zes keer per jaar wordt het oud papier opgehaald. De ouderraad heeft financiële speelruimte door de opbrengsten. Uitgaven die gedaan worden dienen steeds het belang van de leerlingen en/of de ouders.

- Aan schaatslessen kan gratis worden deelgenomen, er wordt geen eigen bijdrage gevraagd zoals gebruikelijk op de meeste scholen
- Er wordt bijgedragen aan de kosten voor de begeleiding bij een schoolreisje
- Het kopieerwerk in de school wordt deels betaald
- Evt. kosten van extra activiteiten in het kader van een project of de feestdagen worden deels gefinancieerd
- In vergelijking met veel scholen kan de gevraagde ouderbijdrage heel laag worden gehouden.

Ophaalrooster oud papier

Hoewel deelname op vrijwillige basis is gestoeld, wordt medewerking zeer op prijs gesteld. Mocht u niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. Ook helpen bij toerbeurt een aantal teamleden mee met het ophalen van het oud papier.

Data

18-09-2021 groep 1 19-03-2022 groep 1
20-11-2021 groep 2 21-05-2022 groep 2
22-01-2022 groep 3 16-07-2022 groep 3

In welke groep u bent ingedeeld, vindt u terug in onze schoolgids.

We verzamelen om 09.00 uur op het parkeer terrein bij school.