Team 2018-2019

De groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 - Jikke van Essen en Pleuni Ladenius
Groep 3/4/5 - Thea van der Sloot en Rommy Terpstra
Groep 6/7/8 - Jos van der Meulen en Rikst Holwerda
Onderwijsassistent - Henriette Bontekoe

Directeur - Nico Woudwijk
Intern Begeleider - Sytske Nicolay

Native Speaker - Frank Holtrop
Taalcoördinator - Thea van der Sloot
HVO-docent - Annigje Dijkstra
Veiligheids- en pestcoördinator - Sytske Nicolay