Privacy

Op OBS Op 'e Trije worden persoonsgegevens verwerkt van kinderen die op onze school onderwijs volgen. Privacy betekent in ons geval dat u en uw kinderen het recht hebben om zelf te bepalen welke informatie zij op welk moment wordt gepubliceerd. Wij spannen in deze zo goed mogelijk te beschermen. Daarom doen wij inspanningen om dit zo goed mogelijk te beschermen.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet op het gebied van privacy in werking getreden. Deze wet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG – wordt in Nederland gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens en betreft organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. In het kort draait deze wet om betere bescherming van privacygevoelige informatie van inwoners van de Europese Unie.

Voor het beleid rondom privacy verwijzen wij u naar de website van Elan Onderwijsgroep. Ook zijn enkele belangrijke protocollen hiernaast te downloaden. 

* Ouders krijgen bij het inschrijfformulier een toestemmingsformulier voor publicatie van foto's mee. Ouders kunnen de toestemming op elk gewenst moment veranderen.