Apple Distinguished School

Sinds september 2021 is onze school, samen met enkele andere basisscholen in Nederland, Apple Distinguished School

Wij bieden eigentijds onderwijs. Dit betekent concreet dat we de kennis en middelen van nu breed inzetten. We gebruiken deze middelen om integratie tussen verschillende leergebieden te bevorderen. Leerlingen van groep 1 t/m 8 maken gebruik van vernieuwende middelen die hen motiveren, inspireren en uitdagen om te komen tot ontplooiing. Als de nieuwsgierigheid van onze leerlingen wordt geprikkeld, straalt dit af op het team en mensen met wie we samenwerken. Dit verhoogt het werkplezier en zorgt daarmee voor enthousiaste, betrokken collega’s en leerlingen.

We maken onder andere gebruik van het  Apple ecosysteem. Dat wil zeggen dat de leerlingen op onze school verschillen apps gebruiken, waarbij de  iPad één van de meest gebruikte middelen is. Alle leerkrachten zijn geschoold als  Apple teacher.

Het werken vanuit aanbod-documenten burgerschap en digitale geletterdheid zorgt voor een integratie van deze leergebieden binnen de huidige vakken. Een doorgaande lijn door de school is zo geborgd. Ieder kind heeft talent en moet gestimuleerd worden om dit te ontdekken. Door dit talent te laten groeien, ontstaat energie die zorgt dat leerlingen vertrouwen krijgen in hun ontwikkeling. We stimuleren kinderen om hier zelf keuzes in te maken, om eigenaar van hun proces te zijn.  

Wij willen een voorbeeldschool blijven en gaan de integratie van de brede vaardigheden nog meer inbedden binnen de huidige leergebieden, waaronder ook digitale geletterdheid en burgerschap. Daarbij maken wij dus gebruik van Apple-ecosysteem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van deze brede vaardigheden.